Bắt đầu

Để ước mơ bắt đầu một cái gì đó tượng trưng cho sự khởi đầu của những ý tưởng mới, thói quen hoặc kinh nghiệm. Một sự bắt đầu trong một giấc mơ có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn đã có một sự thay đổi của trái tim. Bạn có thể đã quyết định ngừng trì hoãn hoặc hoãn một cái gì đó bạn có kế hoạch.