Tốt

Giấc mơ với một nước giếng tượng trưng cho chiều sâu cảm xúc hoặc sức mạnh bên trong mà phải đạt được cho. Thường là một biểu tượng cho tin tưởng vào một trong những tự. Nhìn sâu bên trong. Cũng là một dấu hiệu cho thấy bạn đang cố gắng thay đổi hoặc bạn cần phải làm việc chăm chỉ hơn. Những giấc mơ về một đầu độc cũng tượng trưng cho một cảm giác bị mất của hy vọng hoặc không có khả năng tin vào tự của một người. Ai đó có thể đưa bạn xuống quá nhiều. Nó có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn cần phải tìm những cách khác để cải thiện bản thân hoặc tự tin. Nó cũng có thể là đại diện của tình bạn đã chết hoặc mối quan hệ. Những ước mơ về việc rơi vào một cũng tượng trưng cho rất nhiều mối quan tâm về việc cải thiện bản thân hoặc đang được tự tin. Bạn có thể đã tạo ra nhiều vấn đề hơn bằng cách cố gắng quá khó khăn cho một cái gì đó. Những ước mơ về đào một cũng tượng trưng cho nỗ lực của bạn để xây dựng hoặc tạo ra một nguồn cảm hứng hoặc ăn. Thiết lập các giai đoạn cho tương lai để được nhiều hơn nữa hy vọng. Khắc phục một vấn đề mà không ai khác muốn sửa chữa vẫn để nó không bao giờ gây ra sự trì trệ một lần nữa.