Bengal

Giấc mơ của việc sử dụng mía, biểu thị sự phụ thuộc của bạn vào những người khác. Có lẽ bạn không thể thực hiện một mình hoặc đưa ra quyết định quan trọng mà không có sự tương tác khác, vì thế giấc mơ của bạn bằng cách sử dụng mía.