Lính cứu hỏa

Những ước mơ về nhân viên cứu hỏa tượng trưng cho bạn hoặc người khác đang làm mọi thứ có thể để đối phó với một vấn đề mà đã gạt ra khỏi tầm kiểm soát.