Boxing

Giấc mơ về quyền Anh tượng trưng cho một cuộc chiến để chứng minh bản thân. Bạn hoặc một người nào khác đang ở tỷ lệ cược với những vấn đề bạn muốn chứng minh là không mạnh mẽ, đáng sợ hoặc quan trọng. Ngoài ra, boxing có thể phản ánh đối đầu với một cái gì đó mà bạn muốn kết thúc một lần và cho tất cả.