Tanning

Giấc mơ với một tan tượng trưng cho một cảm giác lạc quan mới. Kết quả đáng chú ý hoặc lâu dài từ một cái gì đó có lợi cho bạn. Bạn đã được tiếp xúc với một tình huống mang đến cho bạn may mắn hay thành công. Hư hỏng bởi may mắn.