Aurora borealis (Bắc đèn)

Nếu bạn ước mơ nhìn thấy Northern Lights (hoặc Northern Lights) tượng trưng cho tình yêu và hòa bình trong cuộc sống của bạn. Ngoài ra, giấc mơ này đại diện cho cuộc sống hài hòa và peacefull bạn sẽ có trong cuộc sống cá nhân của bạn.