Dây

Mơ ước rằng bạn đang đặt một headbutt trên một con ngựa có nghĩa là bạn đang cố gắng thuyết phục một ai đó trong tâm lý và cách suy nghĩ của họ.