Dungeon

Trong khi bạn đang mơ ước, nhìn thấy một ai đó hoặc đang được một mình trong một dungeon, có nghĩa là một số chiến đấu và sự khôn ngoan của bạn, bạn sẽ có thể vượt qua và vượt qua chướng ngại vật trong cuộc sống của bạn.