Thiếu niên

Giấc mơ về một thiếu niên tượng trưng cho một khía cạnh của mình rằng là không hợp lý hoặc kém phát triển. Nó cũng có thể là đại diện của một sự nhiệt tình ngây thơ. Ngoài ra, một thiếu niên có thể phản ánh một ý thức cao về trách nhiệm hoặc cảnh giác rằng một cảm giác.