Cỏ

Những giấc mơ về cỏ tượng trưng cho cảm xúc của bạn về cách tốt, hoặc đó là một tình huống xấu. Sửa chữa hoặc nhận thức được cách tích cực hay tiêu cực là một số khu vực của cuộc sống của bạn. Chiều dài hoặc tình trạng của cỏ phản ánh mức độ của positivism hoặc tiêu cực bạn cảm thấy về tình hình. Cỏ tỉa hoặc ngắn phản ánh cảm xúc về một cái gì đó bạn đang nhận ra là tốt. Cảm thấy rằng một tình huống là dễ chịu, đẹp, hoặc được đưa ra rất nhiều sự chú ý. Cỏ dài hoặc bị bỏ quên phản ánh cảm xúc về cách xấu hoặc tiêu cực có cái gì bạn đang nhận thấy. Cảm thấy tình hình là khó chịu, bị bỏ rơi hoặc nhận ra khỏi tầm kiểm soát. Bạn có thể cảm thấy rằng hành động một cách nào đó là quan trọng hoặc cực kỳ cần thiết.