Clearance

Giấc mơ với một khu định cư tượng trưng cho nhận thức của bạn về một số diện tích của cuộc sống của bạn đột ngột trở nên dễ dàng hơn hoặc thấp hơn. Kinh nghiệm hoặc khả năng được ra khỏi tầm với hiện nay dễ dàng hơn. Một người hoặc cơ hội có thể được chứng minh mình là tuyệt vọng. Ngoài ra, một giải quyết có thể đại diện cho sự háo hức của bạn để làm sạch hoặc thoát khỏi một số khu vực của cuộc sống của bạn. Nó cũng có thể là đại diện của tuyệt vọng của bạn hoặc là bạn đang devaluing chính mình.