Sống độc thân

Nếu bạn đang celibate trong một giấc mơ, nó có nghĩa là bạn đang sợ được trát đòi hầu tòa. Có lẽ bạn đang cố gắng để đưa một số bức tường và rào cản trong đời sống tình dục của bạn. Ngoài ra, giấc mơ có thể cho thấy thiếu quan hệ tình dục trong cuộc sống của bạn, vì vậy bạn cảm thấy như thể bạn đang celibate, ngay cả khi bạn không muốn.