Sống độc thân

Mơ ước rằng bạn đang celibate tượng trưng cho một thiếu quan tâm hoặc mong muốn cảm thấy tốt làm một cái gì đó mà bạn thích. Bạn có thể được purposely hạn chế mình từ một cái gì đó. Celibacy cũng có thể là đại diện của thói quen xấu mà bạn đang giữ cách xa. Hãy chắc chắn rằng bạn không có vui vẻ hoặc tham gia một cái gì đó.