Trò chơi di động

Những ước mơ về một trò chơi video trên điện thoại di động của bạn tượng trưng cho một thách thức mà luôn là tâm trí của bạn. Cái gì đó có vẻ là quan trọng để bạn có thể cố gắng để có được hơn tất cả các thời gian. Ví dụ: một người đàn ông mơ ước của trò chơi điện thoại di động. Trong cuộc sống thực, ông đã chi tiêu rất nhiều thời gian cố gắng để xem nếu ông có thể bàn giao thành phố của pháp luật cho các đại lý để buộc mỗi người hàng xóm của mình để thực hiện thay đổi thuộc tính của mình bằng cách viết email cho họ. Các trò chơi di động phản ánh thách thức của việc viết thư hoàn hảo để buộc một sự thay đổi xảy ra.