Cyclone

Nếu bạn ước mơ của cơn lốc xoáy, sau đó một giấc mơ như vậy cho thấy cuộc chiến bạn đang có với những cảm xúc của bạn.