Tro

Khi bạn mơ thấy tro trong giấc mơ của bạn, nó có nghĩa là thất bại và các biến thể khó chịu. Mơ của tro cho thấy khả năng hoạt động chuyên môn thành công hoặc cuộc sống cá nhân. Hãy chắc chắn rằng bạn đang tránh tiêu cực và cố gắng để thoát khỏi sự tan rã. Giấc mơ này là một dấu hiệu của công việc khó khăn phía trước, nhưng đừng lo lắng, như nếu không có gì là vẫn còn bị mất. Hãy chắc chắn rằng bạn không nghĩ quá nhiều trong quá khứ của bạn, cố gắng quên đi quá khứ và di chuyển trên.