Lớp

Nếu bạn đang mơ ước, bạn quên tham dự một lớp học bạn đã đăng ký, cho thấy và tiết lộ sự lo lắng của bạn và sợ thất bại. Bạn cũng có thể thiếu tự tin trong khả năng của bạn để xử lý các trách nhiệm mới hoặc các dự án.