Nệm

Giấc mơ về một tấm nệm trần tượng trưng cho một tình huống không thỏa đáng. Một kết quả hoặc kết quả mà bạn có thể cảm thấy khó chịu chấp nhận như nó được. Giấc mơ của ngủ trên một tấm nệm mới với lá tượng trưng cho một quan điểm mới hoặc Thái độ hướng tới một cái gì đó mà bạn không muốn thay đổi. Bạn có thể được trưởng thành hoặc phát triển chán với một tình huống mà không bao giờ thay đổi. Ngoài ra, một cái gì đó trong cuộc sống của bạn có hỗ trợ không hành hoặc laziness của bạn có thể đã thay đổi. Tiêu cực, nó có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn đang tìm cách thức mới để tránh đối phó với một vấn đề.