Thực phẩm

Thực phẩm trong một giấc mơ biểu thị rằng dinh dưỡng thể chất và tình cảm của tâm trí của người mơ mộng. Hãy xem xét việc chú ý đến các loại thực phẩm bạn đã được ăn, làm thế nào nó sẽ cho bạn biết nhiều hơn nữa về ước mơ của bạn và ý nghĩa của nó. Trong khi bạn ăn các loại thực phẩm cụ thể, sau đó nó cho thấy sự cần thiết để có được những thứ cụ thể trong cá tính của bạn. Giấc mơ trong đó bạn ăn trái cây, tượng trưng cho sự tươi mát, sức sống và tái sinh. Nếu bạn đang ẩn các thực phẩm hoặc lưu trữ nó, sau đó nó có nghĩa là bạn sợ Khuyết tật. Nếu bạn ăn đúng loại thực phẩm trong một giấc mơ, sau đó một giấc mơ như vậy cho thấy những điều đó là bên trong bạn. Để biết thêm thông tin chi tiết, xem ý nghĩa của việc ăn uống.