Ly nước

Giấc mơ với một ly nước tượng trưng cho kỳ vọng tự tin về điều mà bạn đang có kế hoạch làm. Bạn biết bạn có thể làm điều gì đó nếu bạn muốn. Ước mơ về việc uống một ly tượng trưng cho tổng số tiêu thụ hoặc một tình huống mà bạn mang nó ở tất cả. Tiêu cực, nó có thể phản ánh một tình huống vấn đề mà bạn đang hoàn toàn quan tâm.