Tin

Giấc mơ của ăn một cái gì đó sống tượng trưng trong một vội vàng hoặc Haste trong muốn kết thúc một tình huống. Không muốn chuẩn bị hoặc chờ đợi một cái gì đó xảy ra. Nhảy súng hoặc chạy. Ngoài ra, thực phẩm thô có thể phản ánh làm một cái gì đó mà không có bất kỳ mối quan tâm về cách tốt nó được. Tiêu cực, thực phẩm thô có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn đang chuẩn bị kém. Nguy hiểm và tàn nhẫn của sự thiếu kiên nhẫn. Giấc mơ của những thứ khác hơn là thực phẩm nguyên có thể phản ánh cảm xúc nguyên. Nó cũng có thể là đại diện của một mong muốn độc đáo, làm điều gì đó cho chính mình.