Lỗi

Ước mơ bị đổ lỗi cho một cái gì đó tượng trưng cho nhận thức rằng bạn không thể có tất cả mọi thứ bạn có thể đã làm. Nó cũng có thể là đại diện của tội lỗi hoặc một cảm giác ngày càng tăng của trách nhiệm đối với một cái gì đó đã xảy ra. Nó cũng có thể đại diện cho chiếu của bạn của những người khác mà bạn cảm thấy là tức giận với bạn. Nó có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn đang được rất chính mình, hoặc là bạn đang ở trong sự từ chối về hành động của bạn. Những ước mơ về đổ lỗi cho người khác tượng trưng cho dù nó cảm thấy rằng một cái gì đó không công bằng. Nó cũng có thể là đại diện của cảm giác của bạn mà người khác đã không được 100% trung thực hoặc đã được vô trách nhiệm. Ước mơ về cha của bạn đổ lỗi cho bạn có thể đại diện cho tội lỗi hoặc chấp nhận trách nhiệm. Lương tâm của bạn có thể đang cố gắng để mở các trò chơi, hoặc bạn đang cố gắng để được trung thực hơn với chính mình.