Sa mạc

Nếu bạn đã mơ ước và trong giấc mơ bạn thấy rằng bạn đang đi bộ qua một sa mạc, nó có nghĩa là mất mát và bất hạnh. Bạn có thể bị một cuộc tấn công vào danh tiếng của bạn. Sa mạc cũng mang tính biểu tượng của vô sinh, cô đơn và cảm giác cô lập và thất vọng.