Kẹo bông

Những giấc mơ với kẹo bông tượng trưng cho mối quan tâm tổng số cho cách tuyệt vời, vui vẻ, hoặc một cái gì đó là vui. Không nghĩ về bất cứ điều gì ngoại trừ làm thế nào tốt nó là để cảm thấy tốt. Không muốn dừng lại, nhận thấy cảm giác tốt. Tiêu cực, kẹo bông có thể phản ánh độ nhạy của bạn về việc mất một cái gì đó cảm thấy tốt.