Châu âu

Giấc mơ về Châu Âu tượng trưng cho trạng thái tâm trí tập trung vào việc làm những việc khác nhau. Sống hoặc suy nghĩ theo một cách hoàn toàn khác so với bạn được sử dụng để. Ngoài ra, Châu Âu có thể phản ánh một tâm lý trở lại thoải mái. Bạn có thể nghĩ rằng một cái gì đó không phải là quan trọng như bạn sử dụng để tin rằng nó được.