Nổ tung, phun trào

đến giấc mơ mà một cái gì đó phát nổ, được hiểu là căng thẳng tâm thần hoặc tình cảm. Điều đó có nghĩa là bạn đang ở trong một tình huống căng thẳng. Có lẽ bạn đang chịu rất nhiều áp lực trong mối quan hệ của bạn.