Puppets

Ước mơ về một con rối dây tượng trưng cho bạn hoặc một người nào khác là kéo các dây đằng sau hậu. Giấc mơ của một con rối tay tượng trưng cho một nỗ lực để ẩn đằng sau rhetoric hoặc cảm xúc tốt. Hành vi patronizing hoặc giao tiếp. Làm cho người khác cảm thấy tốt về một cái gì đó bạn không thực sự nghĩ về. Dạy cho mình để cảm thấy tốt về một lời nói dối.