Dược

Trong khi bạn đang mơ ước, nhìn thấy một ai đó hoặc đang ở một mình trong một hiệu thuốc, nó có nghĩa là một thời gian để chữa bệnh. Bạn cần phải sửa chữa suy nghĩ của bạn và điều chỉnh lại thái độ của bạn. Bạn nên xem xét trong chính mình cho các giải pháp cho một vấn đề thay vì dựa vào sự giúp đỡ bên ngoài. Ngoài ra, bạn cũng có thể gặp các mối quan tâm về sức khỏe.