Hopscotch

Mơ ước rằng bạn đang chơi hopscotch, có ý nghĩa biểu tượng và cho thấy hành vi trẻ con và non của bạn. Mặt khác, có thể có một lời giải thích khác nhau, giấc mơ có thể tượng trưng cho xu hướng của bạn để nhảy từ một nhiệm vụ cho nhiệm vụ hoặc không thể ở lại ở một nơi.