Ferrari

Giấc mơ về Ferrari tượng trưng cho việc ra quyết định mà xoay quanh không bao giờ phải làm những gì bạn nói không bao giờ trở lại. Đến và đi như bạn xin vui lòng, mặc dù là quá mạnh để ngăn chặn. Không bao giờ phải giải thích cho bất cứ ai về quyết định của bạn. Các lựa chọn bạn đang làm nơi bạn quá lớn để bị gián đoạn hoặc nói những việc cần làm. Tiêu cực, một Ferrari có thể phản ánh một mong muốn chạy đi với kiêu ngạo hoặc hành vi xấu từ người dân.