Do Ferreiro

Mơ ước của một thợ rèn tượng trưng cho chuyên môn trong các vấn đề nghiêm trọng. Bạn hoặc một người nào khác có kiến thức hoặc kỹ năng mà người khác nghĩ là nguy hiểm. Tin tưởng hoặc thẩm quyền trong một cái gì đó nguy hiểm.