Philippines

Những ước mơ của đang được ở Philippin tượng trưng cho một tâm lý mà lo lắng về việc đưa những cảm xúc khác đầu tiên. Bạn có thể cảm thấy rằng bạn cần phải thông báo cảm xúc của người khác tất cả các thời gian. Lời nói chăm sóc, chia sẻ, thực hiện một nỗ lực để bao gồm những người khác. Độ nhạy mà mọi người đều nhận thấy. Tích cực, đang được ở Philippin tượng trưng cho cảm giác được bao quanh bởi những người tuyệt vời hỗ trợ hoặc tình huống. Cảm thấy rằng tất cả mọi người đang cố gắng của họ khó khăn nhất để thông báo cảm xúc của họ hoặc bao gồm nó. Tiêu cực, bạn có thể cảm thấy rằng bạn đang mạo hiểm những người khó chịu hoặc làm cho một tình huống tồi tệ hơn nếu bạn không liên tục suy nghĩ về những cảm xúc của người khác. Cảm thấy bị mắc kẹt với những người quá nhạy cảm hoặc những người rất cá nhân. Cảm thấy tình hình có cảm giác tuyệt vời. Vì vậy, lo lắng về gia đình của bạn mà bạn không thể làm bất cứ điều gì khác.