Tốt

Giấc mơ về một người hay điều đó là quá mỏng tượng trưng cho việc thiếu sức mạnh và tính toàn vẹn. Bạn hoặc một số khía cạnh của cá tính của bạn là không hiệu quả hoặc không thể bảo vệ bạn. Trong một bối cảnh tích cực mơ ước được skinny có thể tượng trưng cho sự lựa chọn tốt hơn bạn đang làm, nhiều thành công bạn đang phải đối mặt hoặc tự tin hơn bạn đang cảm thấy. Cảm thấy mạnh mẽ hoặc xứng đáng trong một số khu vực của cuộc sống thức dậy của bạn.