Gossip

Mơ ước rằng bạn đang gossiping, có thể được hiểu là biểu tượng của thời gian và các hoạt động vô dụng. Bạn có tham gia vào bất kỳ hoạt động phản biện? Để nghe gossip, khi bạn đang mơ ước, nó được hiểu là một dấu hiệu của sự kiện không chính xác được cung cấp hoặc học về một cái gì đó hoặc một ai đó. Có lẽ bạn đang sử dụng phông chữ xấu để có được thông tin có thể không chính xác.