Dấm

Khi bạn sử dụng giấm trong một giấc mơ, sau đó nó cho thấy những cảm giác khó chịu bạn có cho tình hình nhất định hoặc mối quan hệ. Bạn đang cố gắng tìm ra cách để thoát khỏi tình hình bạn đang ở trong.