Bụng

Nếu bạn mơ thấy một tử cung, như một giấc mơ tượng trưng cho sự khởi đầu mới, tái sinh hoặc cuộc sống mới. Nếu người mơ mộng là trong bụng mẹ trong khi mơ ước, sau đó một giấc mơ như vậy là biểu hiện sự sợ hãi của thế giới bên ngoài. Có lẽ bạn đang sợ phải chịu trách nhiệm cho chính mình và được độc lập. Bạn cảm thấy an toàn hơn và tốt hơn khi người khác đang phụ trách cuộc sống của bạn.