Trái đất

Để xem trái đất, khi bạn đang mơ ước, là dấu hiệu tò mò của giấc mơ của bạn. Dấu hiệu này cho thấy dinh dưỡng và bạn cần phải ở lại căn cứ. Bạn đang tìm kiếm một nền tảng vững chắc và một sự ổn định nhất định. Để xem đất đá hoặc cằn cỗi, biểu thị thất bại trong công ty của họ.