Mâm xôi

Để xem quả mâm xôi được giải thích như là giấc mơ với biểu tượng quan trọng cho người mơ mộng. Giấc mơ này có nghĩa là các đối tượng thú vị nhưng nguy hiểm. Dreaming rằng bạn đang ăn quả mâm xôi biểu thị đau khổ trên một số tin đồn độc hại đang lây lan qua bạn.