Hạt

Để xem lúa mì hoặc bất kỳ loại ngũ cốc trồng khác được sử dụng như thực phẩm trong giấc mơ, có nghĩa là số lượng lớn một cái gì đó-nó có thể được tiền, hàng hóa hoặc phong phú khác. Hơn nữa, các loại ngũ cốc trong giấc mơ có thể đại diện cho sự phong phú của hạnh phúc trong cuộc sống của người mơ mộng. Ngũ cốc cũng ủng hộ công việc khó khăn. Vì vậy, nó đại diện cho tất cả các loại trái cây mà người mơ mộng là nhận được vì những công việc khó khăn mà họ đã làm và hoàn thành. Ngoài ra, các loại ngũ cốc đại diện cho trồng và gieo. Vì vậy, mơ của hạt giống được hiểu như là sản xuất trong các lĩnh vực thể chất hoặc tình cảm. Khu vực vật lý đề cập đến mang thai hoặc sinh con. Đối với cả hai giới, Trung bình thời gian hạt để trở thành một phụ huynh.