Halo, Halo

Mơ ước rằng bạn có một Halo có nghĩa là bạn là một người hoàn toàn.