Hậu cung

Khi bạn mơ ước được trong hậu cung, thì giấc mơ đó chỉ ra ham muốn tình dục và mong muốn bạn đã không hài lòng. Có lẽ giấc mơ cho thấy rằng bạn có thêm khoan dung của tình dục khác nhau thành thạo. Nếu bạn đang ở trong một hậu cung nhưng không phải do sự lựa chọn, sau đó nó có nghĩa là bạn đang tìm kiếm sự chấp thuận của ham muốn tình dục của bạn. Nếu bạn sở hữu hậu cung, sau đó nó có nghĩa là bạn có rất nhiều quyền lực, nhưng sử dụng nó trong những điều vô ích hơn là việc tạo ra một cái gì đó quan trọng hơn.