Hill

Giấc mơ trên một ngọn đồi tượng trưng cho một trở ngại trong cuộc sống của bạn. Một cuộc đấu tranh để đạt được một mục tiêu. Độ dốc của ngọn đồi phản ánh như thế nào lớn thách thức bạn đang phải đối mặt là. Giấc mơ về di chuyển lên tượng trưng cho nỗ lực của bạn để làm việc chống lại một trở ngại. Cảm thấy khó khăn của một tình huống hoặc là một cái gì đó là nhận được khó khăn hơn. Cảm giác như một vấn đề là quá nhiều cho bạn. Bạn cũng có thể trải nghiệm một thách thức lớn hoặc rất nhiều áp lực để đáp máy hạn chót. Chiến đấu chống lại tất cả các tỷ lệ cược. Một dấu hiệu cho thấy bạn cần phải cứng ra. Kiên nhẫn và cống hiến sẽ được hưởng lợi bạn. Giấc mơ đi xuống dốc tượng trưng cho một cảm giác dễ dàng với một trở ngại hoặc cảm giác rằng bạn đang di chuyển ra khỏi một vấn đề. Cuộc sống có thể cảm thấy như nó nhận được dễ dàng hơn. Gốc trong chuyển động rất nhanh có thể phản ánh một cải tiến đang xảy ra rất nhanh đáp ứng. Giấc mơ đứng trên đỉnh đồi tượng trưng cho sự thành công hoặc vượt qua một thử thách. Bạn đang nhận ra rằng bạn chiến đấu kết thúc với. giấc mơ trên một ngọn đồi dốc tượng trưng cho cảm xúc về một trở ngại trong cuộc sống của bạn, đặc biệt khó khăn. Một thách thức mà đòi hỏi bạn phải cố gắng của bạn khó khăn nhất hoặc được cứng đầu để vượt qua nó. Cảm xúc về sự cần thiết phải đẩy mình khó khăn để đạt được mục tiêu của bạn. Tiêu cực, một ngọn đồi dốc có thể phản ánh cảm xúc về bao nhiêu một trở ngại là yêu cầu từ bạn. Cảm giác là rất nhiều công việc để vượt qua một thách thức mà người khác không thể nghĩ là khó khăn.