Giờ

Giờ trong giấc mơ thường là biểu tượng cho tháng, hoặc như nhiều chu kỳ mặt trăng đầy đủ bạn cần phải chờ đợi cho một sự kiện xảy ra. Mỗi mặt trăng đầy đủ của tháng được định nghĩa là một giờ trên đồng hồ Zodiac thảo luận trong phần chủ đề cho thời gian. 12 giai đoạn của Zodiac đại diện cho các giờ với Aries là 12:00 và Pound là 6:00. Nếu ai đó trong một giấc mơ đề cập đến một thời gian nhất định, ví dụ 7:00, sau đó bạn chỉ cần tham khảo giờ để thấy rằng Zodiac 7:00 là đề cập đến một sự thay đổi mà bạn sẽ kinh nghiệm trong cuộc sống của bạn xung quanh Mặt Trăng đầy đủ trong Scorpio. Thời gian trong một giấc mơ cũng có thể là một biểu tượng có sử dụng Putin để mô tả những gì đang xảy ra trong cuộc sống của bạn bây giờ. Nếu ai đó nói rằng bạn đang 6:00 PM đó là một biểu tượng tiêu cực mà bạn thông báo. Thời gian phản ánh các thông tin và đêm phản ánh những điều bạn không thể nhận thấy. Thời gian trong một giấc mơ là hầu hết luôn đề cập đến một sự thay đổi trong cuộc sống của bạn hoặc cách bạn nghĩ rằng bạn sử dụng Putin để tượng trưng cho những gì đang xảy ra. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần chủ đề cho số