In

Ước mơ của việc sử dụng máy in, biểu thị tin nhắn mà bạn đang cố gắng gửi cho nhiều người. Có lẽ bạn muốn được lắng nghe. Nếu máy in bị hỏng hoặc không hoạt động đúng trong một giấc mơ, sau đó một giấc mơ như vậy cho thấy những cuộc đấu tranh bạn có khi giải thích những điều và ý tưởng cho người khác.