Nhiễm trùng

Để ước mơ rằng bạn có một nhiễm trùng, cho thấy cách tiêu cực của tư duy. Nhiễm trùng trong giấc mơ cũng là biểu tượng của những ý tưởng tiêu cực, suy nghĩ và khái niệm mà bạn có trong tâm trí của bạn. Phần cơ thể là rất quan trọng. Hãy xem xét nơi trong cơ thể là nhiễm trùng này để giải thích ý nghĩa hơn và diễn giải đáng kể. Hãy tìm một phần cụ thể của cơ thể và xem điều đó có nghĩa là gì.