Địa ngục

Ước mơ của được trong địa ngục tượng trưng cho nỗi đau khổ, hoặc một tình huống khó chịu mà dường như không bao giờ kết thúc. Bạn có thể phải đối mặt với một tình huống mà dường như không thể tránh khỏi, mà thiếu tôn trọng tổng số, hoặc có vẻ như là không có ai quan tâm đến bạn. Bạn có thể cảm thấy bị tra tấn hoặc thất vọng bởi một vấn đề.