Sữa chua

giấc mơ về sữa chua tượng trưng cho cảm giác tốt biết rằng cái gì là tốt cho bạn hoặc quan tâm của bạn. Học để ôm hôn thay đổi, hành vi thích hợp, hoặc những thứ khó chấp nhận.