Birthday

Giấc mơ về sinh nhật tượng trưng cho ý thức ưu tiên cao. Một kinh nghiệm thức dậy cuộc sống mà humiliates bạn hoặc bạn nhớ về những gì là quan trọng nhất trong cuộc sống của bạn. Một dấu hiệu cho thấy bạn có thể phải hy sinh các vấn đề nhỏ hoặc trì hoãn những điều không quan trọng. Một ước mơ sinh nhật điểm đến một ý thức cao của đạo Đức, đối mặt với sự kiêu ngạo của riêng bạn, hoặc phải đối mặt với vấn đề bạn đã tránh được. Nó cũng có thể là đại diện của một cần phải tràn mỡ hoặc thoát khỏi rác thải trong cuộc sống của bạn. Ước mơ về kỷ niệm đám cưới của cha mẹ cô tượng trưng cho một tình huống cuộc sống củng cố sự phán xét của âm thanh. Cái gì đó làm cho bạn làm điều đúng, bất kể bạn cảm thấy như thế nào về nó.