Tôi xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi

Khi bạn mơ thấy mình trong ca thương, sau đó như một foregs ước mơ về nỗi buồn, nỗi buồn, đau đớn, và mất mát trong tương lai. Bạn phải chuẩn bị cho thời gian này đau đớn của cuộc sống của bạn.